Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.


Milí příznivci Buddhova učení,

tento blog jsem začal tvořit pro všechny, kteří se společně se mnou podílejí na tvorbě projektu Pandita nebo by se na jeho tvorbě chtěli podílet. Je také pro všechny, kteří uvažují o tom, že by podobný projekt sami založili.

Pandita

Projekt Pandita je věnovaný théravádovému buddhismu, který čerpá své duchovní kořeny v Tipitace, neboli Pálijském kánonu. Tento typ buddhismu je dominantní v zemích jižní a jihovýchodní Asie (Thajsko, Barma, Kambodža, Laos a Srí Lanka), a proto je také někdy nazýván jako „jižní buddhismus“.

Součástí projektu Pandita je web Pandita.cz a YouTube kanál PANDITA CZ. Inspirací pro jeho založení je polský portál Sasana.pl a YouTube kanál Sasana.pl, který má více než 100 000 odběratelů a některá videa na tomto YouTube kanálu mají více než jeden milion zobrazení.

DOSTUPNOST

Celý projekt se budu snažit tvořit tak, aby byl jeho obsah dostupný české věřejnosti co možná nejvíce. Zároveň bych si přál, aby na práci všech dobrovolníků, kteří se budou na tvorbě projektu podílet, mohl navázat někdo další.

Proto jsem se rozhodl, že celý projekt budu tvořit následujícím způsobem.

Web Pandita.cz

Web Pandita.cz si může kdokoli stáhnout a může ho jakýmkoli způsobem distribuovat: může ho například umístit na nějakou vlastní doménu. Jedinou podmínkou je, že web nebude používán ke komerčním účelům.

Podrobnosti najdete na stránce Podmínky užití, která je na webu Pandita.cz

YouTube
Za určitých podmínek (viz. níže), smí kdokoli obsah YouTube kanálu PANDITA CZ šířit a distribuovat. Jinými slovy, pokud se někdo rozhodne zkopírovat veškerý obsah YouTube kanálu PANDITA CZ a díky tomu vytvoří identický nebo podobný YouTube kanál, je to dobrá věc.

Podrobné informace o podmínkách, za kterých je využití obsahu YouTube kanálu PANDITA CZ možné, najdete na stránce Oprávnění k užití obsahu YouTube kanálu PANDITA CZ.

Zálohování

Určitě by se mohlo někdy v budoucnu stát, že nedopatřením smažu celý YouTube kanál PANDITA CZ nebo web Pandita.cz. Také se může stát, že YouTube kanál PANDITA CZ smaže přímo Youtube. Proto tvořím i zálohu celého projektu.

Více informací o zálohování projektu Pandita najdete na stránce Zálohování.

Blogy
Současně s projektem Pandita vytvářím i blogy Jak tvořit Panditu a How to create Pandita. Texty obou těchto webů jsou zveřejněny za podmínek licence CC-BY 4.0 Mezinárodní. K volnému užití je i šablona obou těchto webů. Kdokoli teď může oba weby nahrát na nějakou vlastní doménu a jejich texty upravovat, transformovat atd.

Podrobnosti o možnosti použít blog Jak tvořit Panditu najdete na stránce Podmínky užití blogu Jak tvořit Panditu. Podrobnosti o možnosti použít blog How to create Pandita jsou na stránce Terms of Use

TVORBA & ZÁVĚR

Pokud byste se chtěli podílet na tvorbě projektu Pandita, navštivte stránku Jak pomoci s Panditou. Také ná stránce BLOG najdete další články o tom, jakým způsobem je možné celý projekt spoluvytvářet.

Napodobit úsilí přátel Dhammy za naší severní hranicí je zatím jenom sen. Věřím ale, že alespoň jeho část se může splnit. A co se nepodaří současné generaci studentů Buddhova učení, může dokončit ta další.

Určitě uvítám připomínky, tipy a dobré rady.

S pozdravem,

Dalibor

Kontakt
keroB - kílvaP robilaD
email: cz.pandita@gmail.com
https://www.facebook.com/robilad.kilvap