Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

Podmínky užití blogu Jak tvořit Pandiitu

Jsem autorem všech textů na tomto webu kromě částí, které cituji z knih nebo z jiných webových stránek. Přeji si, aby kdokoli moje texty mohl použít a mohl tak na moji práci navázat. Proto jsou všechny texty na tomto webu dostupné za podmínek licence CC Uveďte původ Mezinárodní 4.0.

Formální prohlášení k textům na tomto webu zní takto:

Pokud to není uvedeno jinak, autorem textů na tomto webu je Dalibor Pavlík a jeho texty jsou publikovány za podmínek licence CC Uveďte původ Mezinárodní 4.0.

Šablonu (software) tohoto webu jsem vytvořil pomocí HTML, CSS, Javascriptu a generátoru statických stránek, který se jmenuje Jekyll. Stejně jako v případě textů na tomto webu bych si přál, aby kdokoli mohl šablonu použít a mohl tak na moji práci navázat.

CC licence se ale na software nepoužívají. Proto jsem pro můj software (šablonu) hledal jinou licenci, která by komukoli umožnila moji práci použít. Běžně se pro tyto účely používá MIT licence.

Šablonu tohoto webu Jak tvořit Panditu tedy může kdokoli použít za podmínek MIT licence. Celý text této licence je v souboru mit-license.txt, který je v kořenovém adresáři tohoto webu.

Stáhnout soubor mit-license.txt

A co musí případný uživatel šablony udělat, aby mohl šablonu použít? Zcela postačí, když uživatel v kořenovém adresáři ponechá soubor mit-license.txt.

Instrukce k užití

Za podmínek výše zmíněných licencí může kdokoli používat texty na tomto webu i šablonu. To znamená, že kdokoli může celý tento web umístit i na nějakou vlastní doménu a může si ho upravit podle vlastních potřeb.

Odkaz pro stažení webu ve formě statických stránek.

../assets/jak-tvorit-panditu-10-10-2021.zip

Pokud by někdo chtěl upravit šablonu či obsah webu, bude potřebovat nějaký program, který je určen pro práci s kódem. Nejpouživanější je asi VS Code.

Stránka, na které můžete VS Code stáhnout.

K úpravě obsahu webu je potřeba znát alespoň trochu CSS a HTML.

Pokud by někdo chtěl pracovat s webem více, určitě by bylo jednodušší pracovat přímo s generátorem statických stránek, který se jmenuje Jekyll. Aktuálí verzi Jekyll projektu Jak tvořit Panditu je možné si stáhnout na GitHubu.


Pro stažení celého projektu kliněte na zelené tlačítko Code a poté na položku DOWNLOAD.ZIP.

K práci s Jekyll jsem používal tento návod.