Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

Oprávnění k užití obsahu YouTube kanálu PANDITA CZ

YouTube kanál PANDITA CZ se snažím tvořit tak, aby byl jeho obsah české a slovenské veřejnosti co nejdostupnější. Zároveň bych si přál, aby na práci jeho tvůrců mohl kdokoli navázat.

Je možné, že se v budoucnosti – blízké či vzdálené – objeví nějaký další dobrovolník nebo skupina dobrovolníků, která by také chtěla tvořit obsah o Buddhově učení v českém a slovenském jazyce.

Určitě bych chtěl takové skupině umožnit, aby si obsah, který je k dispozici na YouTube kanálu PANDITA CZ, mohla stáhnout a umístit ho na svůj YouTube kanál.

Výhodou tohoto přístupu je především možnost mezigenerační spolupráce. Na práci současné generace dobrovolníků může navázat v budoucnosti další generace.

Obsah YouTube kanálu PANDITA CZ ale nemusí být použit pouze pro mezigenerační spolupráci. I v současnosti by mohl někdo další obsah YouTube kanálu PANDITA CZ sdílet, a to buď na jiném YouTube kanálu nebo jiných platformách pro sdílení audio a video souborů.

Aby vše výše uvedené bylo možné, rozhodl jsem se tvořit YouTube kanál PANDITA CZ následujícím způsobem.

Videa BSZA

Vytvořil jsem titulky ke třem videím Ajahna Brahma. Tato videa jsou ve vlastnictví Buddhistické společnosti Západní Austrálie (BSZA).

Čtyři způsoby, jak se pustit
Učíme se být v klidu sami se sebou
Inteligence není moudrost

Obsah posledního titulku ke všem třem videím zní takto:

Tyto titulky jsem vytvořil v roce 2021 a uděluji následující oprávnění všem, kteří by je chtěli použít.

Kdokoli smí jakýmkoli způsobem tyto titulky upravit, pozměnit či jinak transformovat: je dovoleno pozměnit překlad, časování, formátování či jakýkoli jiný parametr titulků. Je také dovoleno, aby tyto titulky byly použity jako podklad pro české znění tohoto videa.

Tyto titulky smí věřejně použít a distribuovat pouze ten, kdo:
  • má povolení od Buddhistické společnosti Západní Austrálie používat videa z jejich YouTube kanálu
  • kdo k tomu má nějaké jiné povolení Buddhistické společnosti Západní Austrálie
Dalibor Pavlík

Tento poslední titulek nenajdete na YouTube v té verzi titulků, která je vytištěná (natvrdo) do titulků. Pokud si ale titulky na YouTube zapnete, tento titulek najdete. Stejně tak je tento titulek v souborech s titulky, které jsou na google disku Pandita.

Toto oprávnění budu přidávat ke všem titulkům, které vytvořím. Jeho použití má dvě výhody:

  • pokud v budoucnosti získá povolení používat videa BSZA někdo další, získá automaticky i povolení použít tyto titulky. Všechna tři videa – i s českými titulky – tak bude moci použít i někdo další, a to na nějakém jiném YouTube kanálu či kdekoli jinde
  • přepis některých přednášek je někdy používán pro tvorbu knih. Pokud někdo získá povolení od BSZA tyto titulky použít, může z nich knihu pomocí těchto titulků vytvořit.

Kromě mě má povolení používat videa BSZA i Radan Kuča. Více o těchto povoleních najdete na stránce Povolení k užíváni videí a nahrávek.

Videa CM PDC

Na PANDITA CZ je více než třicet videí s přednáškami Bhante Sujívy. Tato videa jsou opatřena českými titulky. Pokud by je chtěl na svůj YouTube kanál umístit kdokoli další, určitě je to možné. Budete k tomu ale potřebovat povolení majitele těchto videí, kterým je italské meditační centrum Centro Meditazione Pian Dei Ciliegi (CM PDC).

Před tím, než videa nahrajeme na YouTube kanál PANDITA CZ, tak z nich odstraňujeme audio šum. Proto pokud povolení dostanete, určitě je lepší videa stáhnout z YouTUbe kanálu PANDITA CZ, nikoli přímo z YouTube kanálu CM PDC.

Teoh Visu

Na PANDITA CZ jsou také nahrávky z meditačního kurzu, který v roce 2020 vedl malajský učitel meditace Teoh Visu.

Teoh Visu i oba překladatelé – Jůlie Honyšová a Jirka Pavlík – souhlasili s tím, abychom použili pro tato vida licenci Creative Commons. To znamená, že je dovoleno si tato videa z PANDITA CZ stáhnout a jakkoli je použít či distribuovat. Pouze je nutné uvést autora a původ videa.

Více o informací o typech CC licencí na YouTube najdete v článku Typy licencí na YouTube.