Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

Autorská práva a licenční poznámky

Tento článek je ze všech asi nejdůležitější.

Každé autorské dílo (kniha, překlad, malba, píseň atd.) je v České republice chráněno Autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.). Aby bylo dílo chráněno autorský právem, nemusí k němu autor připojit výraz „© Jiří Novák“ nebo „Všechna práva vyhrazena“. Jakmile dílo vznikne, je automaticky chráněno autorským zákonem.

Autorská práva můžou mít blahodárný vliv na mnoho oblastí lidských činností. Při sdílení Buddhovy Dhammy jsou ale až příliš často překážkou.

Od roku 1990 bylo do českého jazyka přeloženo mnoho knih a textů. Jsou uloženy na různých místech. Některé z nich jsou dostupné i online, ale často není vůbec jasné, jestli tyto texty může sdílet a distribuovat i někdo další.

Uvedu jeden příklad za všechny.

Český indolog, profesor Karel Werner, přeložil z pálijštiny do češtiny Dhammapadu. Svůj překlad tvořil s důrazem na plynulost a čtivost textu. Určitě bych ho rád nějakým způosbem použil pro projekt Pandita, třeba bych z něj mohl vytvořit audioknihu. Můžu to ale udělat?

Profesor Werner je již po smrti, a tak se ho nemůžu zeptat, jestli bych jeho překlad mohl použít. Možná by byl rád, kdyby na jeho práci navázal někdo další. Jistý si tím ale být nemůžu.

Jak podobné situace řešit?

Ke každému dílu lze připojit licenční poznámku, ve které bude infomace o tom, za jakých podmínek může kdokoli dílo použít.

Licenční poznámku si může každý autor vytvořit sám. Takové licenční poznámky lze nazvat neformálními licenčními poznámkami, protože nemají žádnou standardizovanou formu: je zcela na autorovi, jakou poznámku si napíše.

Druhým typem licenčních poznámek jsou formální licenční poznámky, které mají nějakou osvědčenou, všeobecně známou formu. K nejznámějším formálním licenčním poznámkám patří tak zvané Creative Commons (CC) licence. Za podmínek jedné z těchto Creative Commons licencí je publikována i celá Wikipedie.

V patičce Wikipedie je tato poznámka:

Text je dostupný pod licencí Creative Commons „Uveďte autora – Zachovejte licenci“, případně za dalších podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce Podmínky užití.

Neformální licenční poznámky

Pro projekt Pandita zatím používáme tyto dvě neformální licenční poznámky.

První z nich používám pro titulky, které jsem vytvořil k videím Ajahna Brahma. Najdete ji na stránce Oprávnění k užití obsahu YouTube kanálu PANDITA CZ.

Druhá z nich je na google disku Pandita ve složce DHAMMADESANA.WZ.CZ. Je použita pro překlady esejí o Buddhových žácích, které přeložil Štěpán Chromovský.

Tento text smíte kopírovat, formátovat, tisknout, publikovat a distribuovat, a to pomocí jakéhokoli média, za podmínky, že: (1) budete dílo distribuovat zdarma (bez nároku na odměnu) a – v případě, že budete text tisknout – nevytisknete více než 50 kopií; zřetelně označíte, že jakákoli odvozená díla (včetně překladů) jsou odvozena z tohoto dokumentu; a (3) součástí vašich kopií nebo odvezených děl bude celý text této licence. V opačném případě jsou všechna práva vyhrazena.
Dodatečná práva

Další práva lze získat od autora českého překladu (stepan.chrom@centrum.cz) a Buddhist Publication Society.

CC licence

Existuje sedm typů CC licencí.

CC-Zero
CC BY
CC BY-SA
CC BY-ND
CC BY-NC
CC BY-NC-SA
CC BY-NC-ND

Pro projekt Pandita zatím používáme CC licence těmito dvěma způsoby.

Ajahn Gavesako a Štěpán Chromovský používají pro svoje překlady Buddhových rozprav licenci CC „Uveďte původ - Neužívejte komerčně - Nezpracovávejte“ 4.0 (CC-BY NC ND 4.0 Mezinárodní). Jejich překlady i celá licenční poznámka k jejich překladům je na google disku Pandita ve složce DHAMMADESANA.WZ.CZ.

Pro překlady Buddhových rozprav, které jsem přeložil z angličtiny, jsem použil licenci CC „Uveďte původ“ 4.0 (CC-BY 4.0 Mezinárodní). Více o mých překladech a licenci, kterou používám, najdete v článku Jak používám licenci CC BY 4.0.